#FirstSalary

माझे पहिले सालेरी
आपल्या हातात आपले पहिले वेतन आपल्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर भाग आहे. पहिली वेतन ही आपल्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर क्षण आहे. आम्ही त्या क्षणापर्यंत नेहमीच वाट पाहतो जेणेकरून आम्ही आमच्या कुटुंबासह आणि मित्रांसह याचा आनंद घेऊ शकू.

कर्नाटक राज्य बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नामांकन मिळाल्यानंतर. ती पूर्ण उत्साह आणि उत्साहाने तिच्या प्रथा सुरू करण्यास तयार होती.

कनिष्ठ वकील म्हणून प्रॅक्टिस सुरू करण्यासाठी तिने एका वरिष्ठ वकीलच्या कार्यालयात प्रवेश केला. तिने खरंच एका महिन्यासाठी मेहनत घेतली. तिने नियुक्त केलेल्या सर्व कामे प्रामाणिकपणे केली. लवकरच तिच्या कामकाजाचा पहिला महिना संपला आणि तिच्या हातातील पहिली पगार मिळविण्यासाठी ती खरोखरच उत्साहित होती. पण लवकरच तिच्या सर्व स्वप्नांना धक्का बसला जेव्हा तिला कळून चुकले की तिला स्टिपेंड देण्यात येणार आहे आणि मासिक वेतन नाही.
तिच्या पहिल्या पगारासह आपल्या कुटुंबाला भेटवस्तू विकत घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे तिला कमी वाटले. पण तरीही ती हार मानली नाही. तिच्या कामासाठी तिला वरिष्ठांकडून पैसे मिळण्याची कोणतीही चिन्हे आढळली नाही तेव्हा तिला आश्चर्य वाटले. तिला तिच्या मासिक खर्चाबद्दल काळजी वाटत होती. तिने आपल्या समस्यांबद्दल आपल्या मित्रांशी विचार केला जे त्यांच्या खर्चाबद्दल देखील चिंतित होते आणि लवकरच त्यांना जाणवले की काही वरिष्ठ वकिलांनी त्यांच्या कामासाठी आपल्या कनिष्ठांना पैसे दिले आहेत आणि इतरांनी पैसे दिले नाhi. तिला जाणवलं की तिचे वरिष्ठ तिच्याशी काही देय देणार नाहीत आणि दुसऱ्या कोणासही पैसे दिले नाहीत. महिन्यांत इतके कठोर परिश्रम केल्यानंतर आणि पैसे मिळत नसल्याने काहीतरी असामान्य आणि अनपेक्षित होते. लवकरच ती त्या कार्यालयातून बाहेर गेली आणि नवीन कार्यालय शोधू लागली. त्यांनी केलेल्या कामासाठी देय असलेल्या कार्यालयांविषयी संशोधनाची सुरुवात केली. संशोधन करत असताना बरेच लोक असे म्हणत होते की पैसे कमविण्यासाठी काम करत नाही तर ज्ञानासाठी काम करतात. पण ती करत असलेल्या गोष्टी करत ती योग्य होती हे तिला माहीत होते. होय अॅडव्होकेट्स पेशी एक उत्कृष्ट व्यवसाय आहे. हा एक अतिशय गतिशील व्यवसाय आहे जिथे आपण प्रत्येक दिवशी काहीतरी नवीन शिकतो. हे अत्यंत आदरणीय व्यवसाय आहे कारण गरजू लोक त्यांच्याबरोबर काहीतरी चुकीचे करणार्या लोकांना दंड देण्याचा माध्यम म्हणून वकीलांकडे पाहतात. हा व्यवसाय स्वतःचा अभिमान आहे. स्वत: ला वकील म्हणून मला या उत्कृष्ट व्यवसायाचा एक भाग म्हणून अभिमान वाटतो. तिने पैशासाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणून तिने एका वरिष्ठ अधिवक्ताच्या नवीन कार्यालयात सामील होण्यास सुरुवात केली, जी आपली मासिक अशी रक्कम देण्यास सहमत आहे की मी आपल्याला मासिक किती पैसे देऊ शकतो याबद्दल मी आपल्याला अचूक आकृती सांगू शकत नाही कारण मी मासिक महिन्यासाठी केलेल्या कामावर आधारित आपल्याला पैसे द्यावे लागतील. ती सौदाशी खूप आनंदी नव्हती परंतु तरीही शांत राहिली आणि ऑफिसमध्ये सामील झाली. तिने तिच्या नव्या कार्यालयात त्याच गंभीरतेने आणि कठोर परिश्रमाने काम करण्यास सुरवात केली. मसुदा तयार करणे, अनुवाद करणे आणि न्यायालयात सबमिशन करणे आणि ऑफिस डायरी अपडेट करणे, ग्राहकांचे सर्व काम हाताळणे त्यांच्याकडून केले गेले. लवकरच महिना संपला आणि ती तिच्या पगाराची वाट पाहू लागली. अखेरीस ती तिच्या वरिष्ठांकडे गेली आणि तिच्या पगाराची मागणी केली. म्हणून तिच्या वरिष्ठ अधिवक्तााने हसून तिला अभिवादन केले आणि म्हणाले की आपण खरोखर प्रत्यक्षात पात्र आहात परंतु कृपया या महिन्यासाठी समायोजित करा आणि तिला प्रथम पगार द्या. म्हणून तिने तिचे वेतन तिच्या वरिष्ठांमधून घेतले पण पगार पात्र नाही म्हणून काहीही बोलू शकत नाही. म्हणून शेवटी तिचा पहिला पगार रु. 1,500 / – होता. तिच्या पहिल्या पगारामुळे ती समाधानी नव्हती परंतु खरं तर खाजगी वकील खरोखरच तुम्हाला पैसे देत नाहीत. शेवटी तिच्या हातात काही रक्कम होती. ती पात्र होती त्यापेक्षा ते खरोखरच कमी होते. त्यावेळी तिच्या शहरातील कोणत्याही कायदेशीर कंपन्या नव्हत्या. म्हणून तिला तिच्यासाठी वाईट वेळ मिळाला कारण तिला जे हवे होते त्यापेक्षा ते खरोखरच कमी होते.तिचे पहिले वेतन केवळ 1,500 / – इतके कमी होते. पण तरीही तिला तिच्या ग्राहकांकडून ओळख आणि सन्मान मिळाला. त्यांनी मोठ्या आदराने तिला अभिवादन केले. आपल्या गरीब ग्राहकांना त्यांच्या वाईट परिस्थितीत मदत करण्यासाठी तिला खूप आनंद झाला आणि तिने मिळविलेल्या पैशाबद्दल चिंता न करता ती आनंदाने पुढे चालू ठेवली.

ही माझी कथा होती.
वकील अपर्णा चव्हाण

Yes, I Did Not Cry at My Sister’s Wedding

Indu and Vinoda were two loving sister’s living in a small town of karnataka. The two sister’s were very much attached to eachother, They were more like best friends for each other. Indu was 26years old a year older than her younger sister who was 25 years. Indu was very loving and caring towards her younger sister she was the best elder sister to her sister vinoda but Indu was a bit sensitive girl. On the other hand vinoda was very Practical girl . She was very bold enough to put her views across anyone. Indu being the elder one had to get married before her younger sister gets married. So here came the much awaited Wedding Day of Indu. Vinoda was very much happy as her sister had found her love of life and is going to get married so was Indu happy for her wedding day that she always dreamt of and which every other young girl dreams of. It was 17th Dec 2016 Indu’s wedding day. All her friends and relatives were very excited, laughter knew no boundaries , each and everyone was happy. Indu’s marriage got solrmnised according to Hindu rituals and ceremonies all were happy and were feeling sad as she will be taken away. Meanwhile all the guests and other things were managed by her younger sister Vinoda which was really managed systematically. It was really appreciable all complimented her . Soon the time arrived where Indu and her new family were about to live their way . The sad part of every wedding arrived where a daughter was going to her matrimonial home leaving her parents and sister. Indu met her parents , hugged them and cried a lot so did they cry. She met all her relatives who too had tears in their eyes . They were happy but feeling sad as Indu is going far from them. Finally Indu hugged her younger sister and cried a lot . Vinoda hugged her sister back she was in pain but she did not cry instead gave her best wishes for her new life with a smile and Indu left for her matrimonial home with her new family. Vinoda and her family with their relatives returned back to their home. Soon the discussion started amongst their relatives. They started saying wedding was Good, Indu and her hubby make a good couple and Indu was really looking very beautiful I must say in between the whole discussion was interrupted by Vinoda’s Maasi ( aunt) . She called out Vinoda and said

Maasi- Hey, Vinoda your elder sister was going away from you and you did not cry?

Vinoda- Yes Maasi I did not cry.

Maasi- But I thought you would cry the most?

Vinoda – No Maasi it was nothing as such.

Soon it was interrupted by another aunt sitting beside.

Aunt- Didn’t you feel pain as your sister was going far away from you?

Vinoda- Yes Aunty I did feel the pain.

Aunt- Then why didn’t you cry ? It didn’t seem by your face that you felt the pain.

Vinoda- Yes Aunt, Yes Maasi, I did not cry at my sister’s wedding. Does it mean that shedding tears or crying only is the way of expressing feelings or pain? Some people like me dont feel so. Yes you all cried when Indu was leaving for her matrimonial home. You all cried because you all are sensitive and tears rolled down your cheeks. I am practical and did not cry but that doesn’t mean I dont have emotions . It doesn’t mean that I dont value feelings .My sister very well knows how much I love her and I dont have to cry to show her that she knows my feelings for her. I am not emotionless I am just emotionally strong . Please do not mispercieve me being emotionally strong as emotionless. I have just mastered the art of controlling my tears . Yes I did not cry at my sister’s wedding. Though she was going far away distance from me . My bond with her is forever . Her marriage will never end my relation with her . Yes she is married and is a part of new family but she was my sister , she is my sister & she will always be my sister . She has just started a new life for herself which she always dreamt of and am more happy to see her dreams coming true and this thought brings only smile on my face . Our way of expressing feelings are different but feelings are same 😊

“THE DIARY OF A SPINSTER”

Reva a grownup spinster was a working professional working in Multinational Company in Pune. She was 25 and a spinster so called single:) . She was very sweet . simple and a good looking girl yet was a shyful girl. Almost many of her colleagues were in relationship they used to often go on dates, night stands used to have breakups and used to indulge in other relationships easily . On the other hand Reva never cared about having an affair because she valued her family values most. she had a very conservative family an middle class family but this did not mean Reva was narrow minded as her colleagues portrayed her over their gossips at office canteens. tea breaks or during their leisure time. She was rather a well matured girl who was well determined with her life goals & about having an relationship she was clear to have a permanent long lasting relationship so she was single & she never showed any personal interest over her colleagues relationships as she thought that she has no right to interfere in anyone’s personal lives and moreover she never liked relationships that existed over temporary pleasures.

But yes Reva was also a young girl and she too had dreams about her partner. she was never a silly girl as some of her colleagues felt she was just shyful. she was single but that does’t mean no one proposed her she was proposed by many boys some were her classmates some friends but she did not mingle up with anyone not because they werent good but they were just not the way she dreamt about her partner. She had very sweet dreams about her partner which she wrote in her diary. she was a silent romantic person she dreamt of having someone as a partner who will be her best friend first than a partner because she believed friendship lasts forever even if love does’t . she dreamt about him as the one who always showed up whenever she felt sad, happy or whatever the mood was. she dreamt of having an partner who walked with her to fulfill all her wishes, dreams all this she hided from the whole world but always dreamt about him silently. As she was single her family started looking out marriage proposals for her. One after the one proposals started pouring in but for one or the other reason her marriage was not getting fixed either some rejected her or horoscopes did not match. Reva started staying very silent, she cried a lot as she went through many harsh comments from her relatives & they were not actually concerned about her but had no business like many other people out there other than troubling others. But Reva was very kind girl she did not said a word to them but kept writing her feelings in a diary dedicated to her dream boy. she was a strong believer of god & hence always prayed to have her dream boy as her husband. But as they say pure prayers of pure souls do not go waste so this is what true for Reva. She got married to Rishi, An entrpreneur who not only married her but became her best friend and walked with her to fulfill her dreams. And they both started living happily as best friends, as best companions & as best couples , as an ideal couples for other married couples who looked upon them as an inspiration of happily married life.

🤔

🤔Use of mobile phone can be a reason for murder?
Use of technology has literally changed our lifestyle . Particularly it has lessened our person to person communication so much so that we have seen many people complaining about it but I was surprised when I learnt about a recent case . It is a case about gurugram A man killed his wife over a mobile phone . Yes he actually murdered her because she had become so addicted to it that she became negligent and ignorant about her own family. She was too much addicted to Facebook and whatsapp that she had stopped cooking or paying attention to her kids studies and also ignored her husband & always ended up quarelling with husband whenever he confronted her . Annoyed by this he sent his children to hostel in kurukshetra but somehow this did not change his wife . Frustrated by this He murdered his wife.but can literally this can be a reason for murder? Am shocked the way he has turned out to be a criminal by ruining his own life behind the prison. If a small effort of making her realise her own mistake would have turned out todays phase but unfortunately people are loosing their conscious level & acting in this way. Manage your priorities properly don’t ruin your life out of frustration or ego or anger think wisely & act wisely.😊

CAREER IS A BEAUTIFUL JOURNEY

The word career is so important in our lives isn’t it? It is an inseparable part of our life right from the moment we take birth . Yes actually the word follows us right from our birth some families even decide about the profession or career that their new borns may pursue in future so pathetic isn’t it?. I personally feel that career is one’s area of choice and interest and one should go for it. It is something that is a never ending process if one chooses to wore it in their lives. I have seen and even heard parents pressurizing their children to choose career of their choice and not the one in which they are really interested to go on for it. The pressure on students to score is so much that education for them becomes stressful and more depressing I do not intend to say that one should’ t supervise and improvise on their academics. Yes academics is the very essence of living a mankind and good grades are also of utmost importance to many institutions, organisations but that does’t mean to stress oneself and moreover it does’t even state that the persons having good academic background are intelligent while others who have poor academic background are dumb . Yes each one of us is born with some unique skills. People with low academic background can possess some different skills which other good grade students may not for example they might be good in music, dance, sports or photography, painting etc so why not to support them in their areas of interest? there is a huge scope for career in this fields too . The only thing we need to do is to think by coming out of the comfort zone, thinking out of the box and to motivate, encourage and inspire people to choose their career with their choice and with their interests and there will be wonders .

I have even come across people who have switched over to other stream because they did not wish to stay there because they lacked interest in it. so what is the use of wasting your time, money or energy in something that you were never interested for better to do that which gives us satisfaction every area or every skill has a greater scope if we tend to achieve it sincerely . There is also something called career break this is something quiet common among women’s . Due to the family responsibilities many women’s have to opt for it there are also some other things that tend one to opt for career break. BUT CAREER BREAK is not an end of career yes its not an end trust me. There are many online, offline, work from home jobs or mini businesses that one can carry out. The gist is to make you believe that career is an never ending process and career is a beautiful journey. To design it is in our hands, To nurture it & to stand out of the crowd is in our hands BECAUSE CAREER IS A BEAUTIFUL JOURNEY